DF-101 深色布料燙畫紙 A4 (5張)

$120.00

  • 創意布料裝飾, 打造獨特風格。
  • 此燙畫紙可應用於顏色布料上。*布料必須擁有50%或以上的含棉量


支援型號: PRO-100, iX6870, iP8770, MG7570, MG7770, G3000, G2000, G1000, TS8070, TS6070, TS5070, G4000, TS9170, TS8170, TR8570, TS5170, G4010, G3010, G2010, G1010, TS9570, TS8270, G6070, G5070, TS707, TS8370, TS6370, TS5370

適用於 / Compatibale With: 

PRO-100 / iX6870 / iP8770 / MG7570 / MG7770 / G3000 / G4000 / TS8070 / TS6070 / TS5070 / TS5170 / TS8170 / TS9170 / TS8570 / G4010 / G3010 / G2010 / TS9570 / TS8270 / TS707 / G6070 / G7070 / G5070 / TS5370 / TS6370 / TS8370 / G3020 / G3060 / G670 / GX7070 

To Top