PS-308R 可移除照片貼纸 4R (5 張) + PS-208 照片貼紙 4R (5 張)

$40.00

缺貨

PS-308R 可移除照片貼纸 4R (5 張)

能夠重複黏貼,亦可以自由剪切。特別的布質的表面,更增添生活趣味。是為心愛物品裝飾的最佳選擇。

重量: 295g/m2
厚度: 310μm
表面: 布質
大小: 4"x6"

PS-208 照片貼紙 4R (5 張)

可以隨意剪切照片貼紙,可根據不同需求剪切出多種有趣造型。 另外,擁有亮白光澤的表面,光面相紙可呈現理想色彩。 特別適合DIY個性化物品,隨時貼出精彩畫面。

重量: 225g/m2
厚度: 260μm
表面: 光亮
大小: 4"x6"

現在購買任何 PIXMA 打印機,

可享加購優惠同時購買以下相片紙。

(此相紙可享優惠一次,不能與其他套裝優惠同時使用)

PP-208 A4 高光澤多用途相紙 (20張)

加購優惠價 HK$56

建議零售價 HK$80

PS-308R 可移除照片貼纸 4R (5 張)

能夠重複黏貼,亦可以自由剪切。特別的布質的表面,更增添生活趣味。是為心愛物品裝飾的最佳選擇。

重量: 295g/m2
厚度: 310μm
表面: 布質
大小: 4"x6"

PS-208 照片貼紙 4R (5 張)

可以隨意剪切照片貼紙,可根據不同需求剪切出多種有趣造型。 另外,擁有亮白光澤的表面,光面相紙可呈現理想色彩。 特別適合DIY個性化物品,隨時貼出精彩畫面。

重量: 225g/m2
厚度: 260μm
表面: 光亮
大小: 4"x6"

相紙及專用紙對應表

PS-208 / 308 / 508
尺寸 4"x6"

i9950 / i80 / iP1500 / iP2000 / iP3000 / iP4000R / iP4000 / iP5000 / iP8500 / iP6000D / iP90 / iP1600 / iP2200 / iP4300 / iP5300 / iP5300R / iP6210D / iP1200 / ix4000 / Pro9000 / iP1300 / iP1700 / iP5300 / iP3300 / iP4100 / mini260 / iP1880 / iP90v / iP4500 / iP3500 / iP100 / iP1980 / iP3680 / iP468- / Pro9000 Mark II / iP4760

 

MX876 / MX357 / MX347 / iP2770 / MG8170 / MG6170 / MG5270 / MG5170 / MX497 / MPP287 / iP4870 / MX886 / MX426 / MX416 / MX366 / iX6560 / MG8270 / MG6270 / MG5370 / MG4170 / MG3170 / MG2170 / iP4970 / MX487 / MX517 / MX437 / MX377 / MG6370 / MG5470 / MG4270 / MG3270 / MG2270 iP7270 / PRO-100 / MX927 / MX727 / MX527 / MX457 / MX397 / MG7170 / MG6470 / MG5570 / MG3570 / MG2570 / MG2470 / MX537 / MX477 / iX6770iP8770 / iP2870 / MG7570 / MG6670 / MG5670 / MG2970 / MB5370 / MB5070 / iB4070 / iP110 / MX497 / MG7770 / MG6870 / MG5770 / MG3670 / G3000 / G4000 / MB5470 / MB5170 / MG3070 / MG3077

TS8070 / TS6070 / TS5070 / TS3170 / TS5170 / TS8170 / TS9170 / TR8570 / G4010 / G3010 / G2010 / TS9570 / TS8270 / TR4570 / TS707 / G6070 / G5070 / TS3370 / E3370 / TS5370 / TS6370 / TS8370 / TR150 / G3020 / TS3470 / E3470 / G3060 / G670 / G7070 / TR4670 / E4570 / E560

 

To Top